Privacyrecht

Privacyrecht

Het privacyrecht is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.
Het is een belangrijk rechtsgebied dat steeds meer aandacht krijgt, met name vanwege de toenemende digitalisering en het gebruik van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en big data. Binnen het privacyrecht adviseren en procederen wij uitsluitend in het kader van het recht op vergetelheid. Wij kunnen u bijstaan in een procedure om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.